PRAVIDLA PLAYER DEVELOPMENT LEAGUE

A) PRAVIDLA PRO HRÁČE

 • PDL 2020 se mohou zúčastnit hráči narozeni po 1.9.2008 a ne mladší než 31.12.2010.
 • Věkový limit pro start dívek je po 1.9.2007 a ne mladší než 31.12.2009.
 • Chybějící hráč (nemoc, rodinné důvody, školní povinnosti, atd), nemá nárok na vrácení startovného.
 • V případě nepřítomnosti hráče, nelze povolat náhradníka bez souhlasu vedení PDL.

B) PRAVIDLA SOUTĚŽE

 • Hraje se 2x 20 minut čistého času -v základní části se KAŽDÁ TŘETINA (poločas) POČÍTÁ JAKO SAMOSTATNÝ ZÁPAS 
 • Rozbruslení před zápasem trvá 3-5 minut dle časových dispozic.
 • Hraje se podle oficiálních pravidel ČSLH.
 • Za vítězství jsou 2 body, za remízu1 bod, za prohru 0 bodů.
 • Pořadí v tabulce rozhoduje:
 • 1. Počet bodů
 • 2. Vzájemný zápas
 • 3. Skóre ze vzájemných zápasů
 • 4. Celkové skóre (v případě shodného vyšší počet nastřílených branek)
 • Vyřazovací souboje se hrají na jeden vítězný zápas. V případě nerozhodného výsledku následují nájezdy 3 hráči na každé straně, případně po jednom hráči, až do rozhodnutí (lze nominovat libovolného hráče, i opakovat hráče).
 • Přestupky proti pravidlům se trestají vyloučením na 1 minutu, resp 3 minuty.
  Účast hráčů v soutěži
 • - Na finálový turnaj PDL jedou pouze hráči, kteří byli na soupisce i v základní části. Pokud  se někdo omluví ze zdravotních nebo jiných důvodů je možné poslat prostřednictvím vedoucího divize žádost na vedení PDL k případnému doplnění.

Hráči, kteří jsou účastníky tréninků a zápasů v rámci PDL pořádaných agenturou Sports Connect s.r.o. se těchto aktivit účastní na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí.  Zákonní zástupci hráčů si jsou vědomy zvýšeného nebezpečí vzniku zranění, i když jsou hráči poučeni  trenéry o povinnostech chránit majetek, své zdraví a zdraví ostatních účastníků třetích osob. Hráči  se zavazuji dbát doporučení a příkazů trenérů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku.

Všichni poučení souhlasí, že tréninky, zápasy a ostatní sportovní aktivity pořádané agenturou Sports Connect s.r.o. se se sídlem Lužická 1681/17, 120 00 Praha 2. IČO 04142551 absolvuji na vlastní odpovědnost a vlastní riziko a s vědomím, že agentura nenese žádnou odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při tréninku nebo zápase vznikne.